ANSIOLUETTELO

KOULUTUS

2012–2018: Psykologian tohtori (PsT) / Tampereen yliopisto

Väitöskirjani somalialaistaustaisten maahanmuuttajien mielenterveydestä on ladattavissa täältä

2011–2015: Filosofian maisteri (FM) / Helsingin yliopisto

Espanjalainen, ranskalainen ja portugalilainen filologia

2003–2010: Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi (Valvira) / Tampereen yliopisto

Laillistettu EuroPsy -psykologi (http://www.europsy-efpa.eu/)

 TUTKIMUS JA JULKAISUT (First-author)

Kankaanpää, S. (2019). “Lapset saivat hetken olla vain lapsia”. Selvitys Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana projektin (LATU, 2016-2018) toteutumisesta ja työn vaikuttavuudesta. Ensi- ja turvakotien liitto.

Kankaanpää, S., Isosävi, S., Diab, S., Quota, S., & Punamäki, R-.L. (2018). Palestiinalaisäitien traumaattisten kokemusten yhteys vanhemmuuskäsityksiin. Valtakunnallinen kriisi- ja traumakonferenssi. 2.11.2018, Helsinki. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M-L. (2017). Causal attributions of mental health problems and depressive symptoms among older Somali refugees in Finland. Transcultural Psychiatry, 54(2).

Kuittinen, S., García Velázquez, R., Castaneda, A., Punamäki, R.-L., Rask, S., & Suvisaari, J. (2017). Construct validity of the HSCL-25 and SCL-90-Somatization scales among Russian, Somali and Kurdish origin migrants in Finland. International Journal of Culture and Mental Health,   doi: 10.1080/17542863.2016.1244213.

Kuittinen, S. (2016). Kulttuuripsykologia haastaa nykypsykiatrian käsityksiä mielenterveydestä. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti, 5.1.2016. (Lehtiartikkeli). Saatavilla osoitteessa: http://alusta.uta.fi/artikkelit/2016/01/05/kulttuuripsykologia-haastaa-nykypsykiatrian-kaesityksiae-mielenterveydestae.html

Kuittinen, S. (2015). Maailmaan mahtuu monta totuutta: Etnopsykoanalyysissa eriäviä näkemyksiä tai tapoja arvostetaan ja niihin kannustetaan avoimesti. Psykologi, 7, 18-19. (Lehtiartikkeli).

Kuittinen, S., Quota, S., Diab, S., Diab, M., & Punamäki, R.-L. Palestinian women’s parenting beliefs and their associations with traumatic experiences. 17th European Conference on Developmental Psychology, 8.-12.9.2015, Braga, Portugali. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R.-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M.-L. Explanations for mental health problems and their associations with symptom manifestation among older Somalis in Finland. Revisiting Somali identities – Addressing gender, generation and belonging. 12th Somali Studies International Association (SSIA) Congress, 19.-23.8.2015, Helsinki. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R.-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M.-L. Causal attributions of mental health problems and depressive symptom manifestation among older Somali refugees in Finland. International Association for Cross-Cultural Psychology, Central America Regional Conference, 28.-31.7.2015. Chiapas, Meksiko. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Punamäki, R.-L., Mölsä, M., Tiilikainen, M., Saarni, S., & Honkasalo, M.-L. (2014). Depressive symptoms and their psychosocial correlates among older Somali refugees and native Finns. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45 (9), 1434-1452. (Tieteellinen artikkeli).

Kuittinen, S., Quota, S., Diab, S., & Punamäki, R.-L. Traumatic experiences, prenatal well-being, and parenting beliefs among Palestinian women in Gaza. 22nd International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Diversity, Equality and Culture, 17.07.2014. Reims, Ranska. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., & Isosävi, S. (2013). Vanhemmuus ja pienten lasten hoiva eri kulttuureissa, teoksessa Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä, A. Alitolppa-Niitamo, S. Fågel & M. Säävälä (toim.). Helsinki: Väestöliitto. (Kirja-artikkeli).

Kuittinen, S., & Punamäki, R.-L. Parenting practices and early infant development in immigrant families in Finland. Meeting of the Nordic Network for Research on Refugee Children. Göteborg, Ruotsi, 22.-24.11.2012. (Suullinen esitys).

MUUT JULKAISUT

Castaneda, A. E., Snellman, O., Garoff, F., Klemettilä, A., Lehti, V., Qvarnström-Obrey, A-C., Kankaanpää, S., Oroza, v., Halla, T. (2019). Turvapaikanhakijoiden mielenterveys, Teoksessa Skogberg ym. (toim.) Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi: Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Kirja-artikkeli).

Heimola, M., Paulanto, K., Sotaniemi, M., Kuittinen, S., Wikström, A., & Vanhanen, M. (2016). Maahanmuuttajien kognition tutkiminen. Psykologi, 8, 15-17. (Lehtiartikkeli).

Mölsä, M., Kuittinen, S., Tiilikainen, M., Honkasalo, M.-L., & Punamäki, R.-L. (2016). Mental health among older refugees: the role of trauma, discrimination, and religiousness. Aging & Mental Health (Tieteellinen artikkeli. On-line -julkaisu 15.4.2016).

Isosävi, S., Diab, S.Y., Kangaslampi, S., Qouta, S., Kuittinen, S., Puura, K. & Punamäki, R-L. (2017). Maternal trauma affects prenatal mental health and infant stress regulation among Palestinian dyads. Infant Mental Health Journal, 38(5): 617-633. DOI:
10.1002/imhj.21658 (Tieteellinen artikkeli).

Punamäki, R. L., Diab, S. Y., Isosävi, S., Kuittinen, S., & Qouta, S. R. (2017). Maternal pre-and postnatal mental health and infant development in war conditions: The Gaza Infant Study. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy [ennakkojulkaisu verkossa]. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000275 (Tieteellinen artikkeli).

Punamäki, R-L., Isosävi, S., Diab, S.Y., Qouta, S. & Kuittinen S. (2017). War trauma and maternal-fetal attachment predicting maternal mental health, Infant development, and dyadic interaction in Palestinian families. https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1330833 (Tieteellinen artikkeli).

Diab, S.Y., Isosävi, S., Qouta, S., Kuittinen, S. & Punamäki, R-L. (2017). The protective
role of maternal posttraumatic growth and cognitive trauma processing among Palestinian mothers and infants. Infant Behavior and Development (verkkojulkaisu 12.6.2017) https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.05.008 (Tieteellinen artikkeli).

Isosävi, S., Flykt, M., Belt, R., Posa, T., Kuittinen, S., Puura, K., & Punamäki, R.-L. (2016). Attachment representations among substance-abusing women in transition to motherhood: implications for prenatal emotions and mother–infant interaction. Attachment & Human Development. (Tieteellinen artikkeli. On-line -julkaisu 15.3.2016).

Mölsä, M., Punamäki, R.-L., Tiilikainen, M., Saarni, S., Kuittinen, S., & Honkasalo, M.-L. (2014). Prevalence and risk factors of mental health and somatic problems among elderly Somali refugees in Finland. Transcultural Psychiatry, 51 (4), 499–525. (Tieteellinen artikkeli).

 LUENNOT JA OPETUS

Mielenterveyteen liittyvät käsitykset kulttuurisesta näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutus. Helsinki, 13.5.2019.

Yksin tulleiden lasten hyvinvoinnin tukeminen. THL:n MONET-seminaari. Helsinki, 6.5.2019.

Maahanmuuttajataustaisten lasten arviointi. Neuropsykologian perusteet -täydennyskoulutus psykologeille, Hogrefe. Helsinki, 17.1.2019

Maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaaminen psykologin työssä ja Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten arviointi. Uudenmaan psykologiyhdistyksen koulutuspäivä. Helsinki, 14.12.2018.

Väkivaltamyönteinen radikalisoituminen ja lapsen ja nuoren mieli. EFCAP ry (Suomen lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian, -psykologian ja vastaavien alojen yhdistys) seminaari “Väkivaltamyönteinen radikalisoituminen”, Tampere, 30.11.2018.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistaminen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston koulutuspäivä. Vantaa, 29.10.2018.

Monikulttuurinen ja -kielellinen psykologinen arviointi. Turun psykologiyhdistyksen koulutuspäivä. Turku, 19.10.2018.

Introduction to Cultural Psychology -kurssi. Tampereen yliopisto, psykologian oppiaine. Syksy 2018.

Somalialaistaustaisten aikuisten näkemyksiä ja kokemuksia mielenterveydestä. Psykiatrian ammattilaisten opintopiiri. Tampere, 25.5.2018.

Maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaaminen psykologin työssä. HUS Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikkö. Helsinki, 12.4.2018

Kulttuuripsykologian näkökulmia mielenterveyteen. Psykologian opettajien talvipäivät. Tampere, 10.2.2018.

Mielenterveys ja kulttuuri. Lukion psykologian aineenopettajien koulutus. Tampere, 25.4.2017.

Vanhemmuus ja lasten varhaiskehitys: erityishuomioita maahanmuuttajataustaisiin perheisiin liittyen. Espoon kaupungin suomenkielisen varhaiskasvatuksen työpäivä. Espoo, 26.5.2016.

Pakolaisuus ja sen tuomat haasteet vanhemmuudelle ja varhaiselle vuorovaikutukselle. Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton “Imetys ilman stressiä -seminaari: Imetyksen monet näkökulmat”. Oulu, 28.4.2016.

Terveyden ja mielenterveyden psykologia I -kurssi. Tampereen avoin yliopisto, huhtikuu 2016.

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden psykologinen arviointi. Satakuntalaisten psykologien koulutuksellinen neuvottelupäivä, Harjavalta, 18.4.2016.

Introduction to Cultural Psychology -kurssi. Tampereen yliopisto,  Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / Psykologia. Kevätlukukaudet 2016 ja 2017, syyslukukausi 2017.

Kulttuurinen näkökulma vanhempien kanssa työskentelyyn. Mikkelin seurakuntakeskuksen, Kirkkohallituksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Ensi- ja turvakotienliiton “Lapsiperheet turvapaikanhakijoina” -koulutus, Mikkeli, 10.11.2015.

Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa tai vaarallisissa olosuhteissa: sota, maahanmuutto ja vanhemman trauma. Kulttuuripsykologinen näkökulma. Ensi- ja turvakotien liiton ja Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin seminaari Yo Familia Bebe! Pakolaistaustaisten lapsiperheiden hyvinvointi ja tarpeet käytännön työn ja tutkimuksen valossa. Helsinki, 11.11.2014.

Mielenterveys: kulttuuripsykologinen näkökulma. Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö / Psykologia. Tampere, 25.4.2013 & 24.9.2014.

Parenting practices and taking care of children: Cultural differences? Duo-projekti, Helsinki, 29.4.2014. & 10.2.2014

Vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen arviointi maahanmuuttajaperheissä. Ensi- ja turvakotien liiton ja Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin seminaari Yo Mamana!. Helsinki, 22.10.2013.

KANSAINVÄLINEN TYÖKOKEMUS JA VERKOSTOT

3/2015: Vieraileva tutkija, psykologi / Cochin & Avicenne sairaalat (kulttuuripsykiatrian palvelut) ja Paris Descartes yliopisto, Pariisi, Ranska

5/2009 – 12/2009: Koulutusterapeutti (thérapeute en formation) / Centre Minkowska (psykiatrian poliklinikka pakolais- ja maahanmuuttajataustaisille), Pariisi, Ranska 

http://www.minkowska.com/

Psykologiliiton monikulttuuripsykologian ammatillisen työryhmän jäsen 

International Association for Cross-Cultural Psychology ja International Test Commission -yhteisöjen jäsen

KIELITAITO

Suomi äidinkieli

Englanti erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

Espanja erinomainen suullinen ja kirjallinen taito      

Ranska erinomainen suullinen ja kirjallinen taito      

Portugali hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Saksa peruskielitaito

Ruotsi peruskielitaito