ANSIOLUETTELO

KOULUTUS

2012–2018: Psykologian tohtori (PsT) / Tampereen yliopisto

Väitöskirjani somalialaistaustaisten akuisten mielenterveydestä on ladattavissa täältä

2011–2015: Filosofian maisteri (FM) / Helsingin yliopisto

Espanjalainen, ranskalainen ja portugalilainen filologia

2003–2010: Psykologian maisteri (PsM), laillistettu psykologi (Valvira) / Tampereen yliopisto

Laillistettu EuroPsy -psykologi (http://www.europsy-efpa.eu/)

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

Cognitive Therapy for PTSD -kurssi, 4.-5.6.2020 / Prof Anke Ehler, Oxfordin yliopisto

TUTKIMUS JA JULKAISUT (First-author)

Kankaanpää, S.-L., Zonzi, A., Garoff, F., Heimola, M. & Nygrén E. (2020). Monikulttuurinen ja -kielellinen tutkimus. Psykologin tutkimusten palveluvalikko, Mielenterveystalo, ammattilaisten osio.

Kankaanpää, S.-L., Zonzi, A., Garoff, F. (2020). Pakolaistaustaisen potilaan kohtaaminen ja hoito. Hoito-opas, Mielenterveystalo, ammattilaisten osio.

Kankaanpää, S-L., Isosävi, S., Diab, S. Y., Quota, S., & Punamäki, R-L. (2020). Trauma and Parenting Beliefs: Exploring the Ethnotheories and Socialization Goals of Palestinian Mothers. Journal of Child and Family Studies, julkaistu online 26.6.2020. https://doi.org/10.1007/s10826-020-01746-w

Kankaanpää, S. (2019). “Lapset saivat hetken olla vain lapsia”. Selvitys Ensi- ja turvakotien liiton Lapsiperhe turvapaikanhakijana projektin (LATU, 2016-2018) toteutumisesta ja työn vaikuttavuudesta. Ensi- ja turvakotien liitto.

Kankaanpää, S., Isosävi, S., Diab, S., Quota, S., & Punamäki, R-.L. (2018). Palestiinalaisäitien traumaattisten kokemusten yhteys vanhemmuuskäsityksiin. Valtakunnallinen kriisi- ja traumakonferenssi. 2.11.2018, Helsinki. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M-L. (2017). Causal attributions of mental health problems and depressive symptoms among older Somali refugees in Finland. Transcultural Psychiatry, 54(2).

Kuittinen, S., García Velázquez, R., Castaneda, A., Punamäki, R.-L., Rask, S., & Suvisaari, J. (2017). Construct validity of the HSCL-25 and SCL-90-Somatization scales among Russian, Somali and Kurdish origin migrants in Finland. International Journal of Culture and Mental Health,   doi: 10.1080/17542863.2016.1244213.

Kuittinen, S. (2016). Kulttuuripsykologia haastaa nykypsykiatrian käsityksiä mielenterveydestä. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti, 5.1.2016. (Lehtiartikkeli). Saatavilla osoitteessa: http://alusta.uta.fi/artikkelit/2016/01/05/kulttuuripsykologia-haastaa-nykypsykiatrian-kaesityksiae-mielenterveydestae.html

Kuittinen, S. (2015). Maailmaan mahtuu monta totuutta: Etnopsykoanalyysissa eriäviä näkemyksiä tai tapoja arvostetaan ja niihin kannustetaan avoimesti. Psykologi, 7, 18-19. (Lehtiartikkeli).

Kuittinen, S., Quota, S., Diab, S., Diab, M., & Punamäki, R.-L. Palestinian women’s parenting beliefs and their associations with traumatic experiences. 17th European Conference on Developmental Psychology, 8.-12.9.2015, Braga, Portugali. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R.-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M.-L. Explanations for mental health problems and their associations with symptom manifestation among older Somalis in Finland. Revisiting Somali identities – Addressing gender, generation and belonging. 12th Somali Studies International Association (SSIA) Congress, 19.-23.8.2015, Helsinki. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Mölsä, M., Punamäki, R.-L., Tiilikainen, M., & Honkasalo, M.-L. Causal attributions of mental health problems and depressive symptom manifestation among older Somali refugees in Finland. International Association for Cross-Cultural Psychology, Central America Regional Conference, 28.-31.7.2015. Chiapas, Meksiko. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., Punamäki, R.-L., Mölsä, M., Tiilikainen, M., Saarni, S., & Honkasalo, M.-L. (2014). Depressive symptoms and their psychosocial correlates among older Somali refugees and native Finns. Journal of Cross-Cultural Psychology, 45 (9), 1434-1452. (Tieteellinen artikkeli).

Kuittinen, S., Quota, S., Diab, S., & Punamäki, R.-L. Traumatic experiences, prenatal well-being, and parenting beliefs among Palestinian women in Gaza. 22nd International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Diversity, Equality and Culture, 17.07.2014. Reims, Ranska. (Suullinen esitys).

Kuittinen, S., & Isosävi, S. (2013). Vanhemmuus ja pienten lasten hoiva eri kulttuureissa, teoksessa Olemme muuttaneet – ja kotoudumme. Maahan muuttaneen kohtaaminen ammatillisessa työssä, A. Alitolppa-Niitamo, S. Fågel & M. Säävälä (toim.). Helsinki: Väestöliitto. (Kirja-artikkeli).

Kuittinen, S., & Punamäki, R.-L. Parenting practices and early infant development in immigrant families in Finland. Meeting of the Nordic Network for Research on Refugee Children. Göteborg, Ruotsi, 22.-24.11.2012. (Suullinen esitys).

MUUT JULKAISUT

Korkeala, P., Kankaanpää S., Salama, E., Mäki-Opas, J., & Solin, P. (2021) . Kulttuurisensitiivinen vanhemmuuden haastattelu menetelmän arviointi. Tutkimuksesta tiiviisti 21/2021. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki. 

Isosävi, S., Diab, S. Y., Quota, S., Kangaslampi, S., Sleed, M., Kankaanpää, S., Puura, K., & Punamäki, R-.L. (2020). Caregiving representations in war conditions: Associations with
maternal trauma, mental health, and mother–infant interaction. Infant Mental Health Journal, 41, 246–263.

Castaneda, A. E., Snellman, O., Garoff, F., Klemettilä, A., Lehti, V., Qvarnström-Obrey, A-C., Kankaanpää, S., Oroza, v., Halla, T. (2019). Turvapaikanhakijoiden mielenterveys, Teoksessa Skogberg ym. (toim.) Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi: Tutkimus Suomeen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhakijoista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. (Kirja-artikkeli).

Heimola, M., Paulanto, K., Sotaniemi, M., Kuittinen, S., Wikström, A., & Vanhanen, M. (2016). Maahanmuuttajien kognition tutkiminen. Psykologi, 8, 15-17. (Lehtiartikkeli).

Mölsä, M., Kuittinen, S., Tiilikainen, M., Honkasalo, M.-L., & Punamäki, R.-L. (2016). Mental health among older refugees: the role of trauma, discrimination, and religiousness. Aging & Mental Health (Tieteellinen artikkeli. On-line -julkaisu 15.4.2016).

Isosävi, S., Diab, S.Y., Kangaslampi, S., Qouta, S., Kuittinen, S., Puura, K. & Punamäki, R-L. (2017). Maternal trauma affects prenatal mental health and infant stress regulation among Palestinian dyads. Infant Mental Health Journal, 38(5): 617-633. DOI:
10.1002/imhj.21658 (Tieteellinen artikkeli).

Punamäki, R. L., Diab, S. Y., Isosävi, S., Kuittinen, S., & Qouta, S. R. (2017). Maternal pre-and postnatal mental health and infant development in war conditions: The Gaza Infant Study. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy [ennakkojulkaisu verkossa]. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000275 (Tieteellinen artikkeli).

Punamäki, R-L., Isosävi, S., Diab, S.Y., Qouta, S. & Kuittinen S. (2017). War trauma and maternal-fetal attachment predicting maternal mental health, Infant development, and dyadic interaction in Palestinian families. https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1330833 (Tieteellinen artikkeli).

Diab, S.Y., Isosävi, S., Qouta, S., Kuittinen, S. & Punamäki, R-L. (2017). The protective
role of maternal posttraumatic growth and cognitive trauma processing among Palestinian mothers and infants. Infant Behavior and Development (verkkojulkaisu 12.6.2017) https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2017.05.008 (Tieteellinen artikkeli).

Isosävi, S., Flykt, M., Belt, R., Posa, T., Kuittinen, S., Puura, K., & Punamäki, R.-L. (2016). Attachment representations among substance-abusing women in transition to motherhood: implications for prenatal emotions and mother–infant interaction. Attachment & Human Development. (Tieteellinen artikkeli. On-line -julkaisu 15.3.2016).

Mölsä, M., Punamäki, R.-L., Tiilikainen, M., Saarni, S., Kuittinen, S., & Honkasalo, M.-L. (2014). Prevalence and risk factors of mental health and somatic problems among elderly Somali refugees in Finland. Transcultural Psychiatry, 51 (4), 499–525. (Tieteellinen artikkeli).

LUENNOT JA OPETUS (ks. ystävällisesti Aikaisemmat koulutukset)

KANSAINVÄLINEN TYÖKOKEMUS JA VERKOSTOT

3/2015: Vieraileva tutkija, psykologi / Cochin & Avicenne sairaalat (kulttuuripsykiatrian palvelut) ja Paris Descartes yliopisto, Pariisi, Ranska

5/2009 – 12/2009: Koulutusterapeutti (thérapeute en formation) / Centre Minkowska (psykiatrian poliklinikka pakolais- ja maahanmuuttajataustaisille), Pariisi, Ranska  http://www.minkowska.com/

Psykologiliiton monikulttuuripsykologian ammatillisen työryhmän jäsen 

Euroopan Psykologiyhdistyksen kulttuurisen ja etnisen moninaisuuden työryhmän Suomen edustaja (EFPA Board on Cultural and Ethnic Diversity)

International Association for Cross-Cultural Psychology ja International Test Commission -yhteisöjen jäsen

KIELITAITO

Suomi äidinkieli

Englanti erinomainen suullinen ja kirjallinen taito

Espanja erinomainen suullinen ja kirjallinen taito      

Ranska erinomainen suullinen ja kirjallinen taito      

Portugali hyvä suullinen ja kirjallinen taito

Saksa peruskielitaito

Ruotsi peruskielitaito