KUKA OLEN

Nettisivut

Photo credit: Tiuku Pennola Photography

Olen laillistettu psykologi, filologi ja psykologian tohtori.

Psykologian alan väitöskirjassani tutkin Suomessa asuvien somalialaistaustaisten maahanmuuttajien masennusoireita. Tutkimukseni ja kiinnostuksen kohteeni liittyvät laajemmin siihen, millaisia käsityksiä mielenterveyteen ja mielenterveyden järkkymiseen liittyy ja miten pahoinvointia ilmaistaan eri aikoina ja eri yhteisöissä. Lisäksi minua kiinnostaa, miten psykologisten ja psykiatristen arviointimenetelmien käytössä tulisi ottaa huomioon   asiakkaiden kielellinen ja sosiokulttuurinen tausta.

Olen ollut tutkijana Tampereen yliopiston projektissa, jossa tutkimme pääkaupunkiseudulla asuvien maahanmuuttajataustaisten (arabian-, farsin-, kurdin-, somalin- ja venäjänkielisten) vanhempien hyvinvointia ja lasten varhaiskehitystä. Tutkimus kartoittaa muun muassa sitä, millaisia vanhemmuuden käytänteitä, haasteita ja voimavaroja muualta Suomeen muuttaneissa perheissä on ja miten tämä tieto voisi hyödyttää neuvolajärjestelmäämme ja muita palveluita, joiden kohderyhmänä on pikkulapsiperheet. Lisäksi olemme tehneet tutkimusyhteistyötä kollegoidemme kanssa Gazan kaistaleella, Palestiinassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietämystä sotaolosuhteiden ja vanhempien traumakokemusten yhteydestä varhaiseen vanhemmuuteen ja lasten kehitykseen.

Olen suunnitellut ja opettanut Tampereen yliopistossa psykologian oppiaineessa kulttuuripsykologiaa lukuvuodesta 2015 alkaen sekä kouluttanut sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia kulttuurisesta moninaisuudesta. Aikaisemmin olen toiminut psykologina mm. koulussa ja erikoissairaanhoidossa, ja tällä hetkellä työskentelen yksin maahantulleiden alaikäisten kotoutumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Psykologian ohella toinen kiinnostuksen kohteeni ja intohimoni ovat romaaniset kielet. Olen opiskellut espanjalaista, ranskalaista ja portugalilaista filologiaa Helsingin yliopistossa ja asunut Espanjassa ja Ranskassa. Psykologiasta, kulttuuritieteistä ja kielistä syntyy oiva yhdistelmä, joka tarjoaa monipuolisia näköaloja ihmisyyteen.