KUKA OLEN

lataus linkedin

Olen laillistettu psykologi, filologi ja psykologian tohtori.

Psykologian alan väitöskirjassani tutkin Suomessa asuvien somalialaistaustaisten maahanmuuttajien masennusoireita. Tutkimukseni ja kiinnostuksen kohteeni liittyvät laajemmin siihen, millaisia käsityksiä mielenterveyteen ja mielenterveyden järkkymiseen liittyy ja miten pahoinvointia ilmaistaan eri aikoina ja eri yhteisöissä. Lisäksi minua kiinnostaa, miten psykologisten ja psykiatristen arviointimenetelmien käytössä tulisi ottaa huomioon   asiakkaiden kielellinen ja sosiokulttuurinen tausta.

Olen ollut tutkijana Tampereen yliopiston projektissa, jossa tutkimme pääkaupunkiseudulla asuvien maahanmuuttajataustaisten (arabian-, farsin-, kurdin-, somalin- ja venäjänkielisten) vanhempien hyvinvointia ja lasten varhaiskehitystä. Tutkimus kartoitti muun muassa sitä, millaisia vanhemmuuden käytänteitä, haasteita ja voimavaroja muualta Suomeen muuttaneissa perheissä on ja miten tämä tieto voisi hyödyttää neuvolajärjestelmäämme ja muita palveluita, joiden kohderyhmänä on pikkulapsiperheet. Lisäksi olemme tehneet tutkimusyhteistyötä kollegoidemme kanssa Gazan kaistaleella, Palestiinassa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietämystä sotaolosuhteiden ja vanhempien traumakokemusten yhteydestä varhaiseen vanhemmuuteen ja lasten kehitykseen.

Olen suunnitellut ja opettanut Tampereen yliopistossa psykologian oppiaineessa kulttuuripsykologiaa lukuvuodesta 2015 alkaen sekä kouluttanut sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia kulttuurisesta moninaisuudesta. Aikaisemmin olen toiminut psykologina mm. koulussa, psykiatrian poliklinikalla ja yksin maahantulleiden alaikäisten parissa. Tällä hetkellä toimin pakolaisten mielenterveystyön asiantuntijana erikoissairaanhoidossa.

Psykologian ohella toinen kiinnostuksen kohteeni ja intohimoni ovat romaaniset kielet. Olen opiskellut espanjalaista, ranskalaista ja portugalilaista filologiaa Helsingin yliopistossa ja asunut Espanjassa ja Ranskassa. Psykologian, kulttuuritieteiden ja kielten  yhdistelmä tarjoaa monipuolisia näköaloja ihmisyyteen.