KUKA OLEN

lataus linkedin

Olen laillistettu psykologi, filologi ja psykologian tohtori.

Psykologian alan väitöskirjassani tutkin Suomessa asuvien somalialaistaustaisten aikuisten masennusoireita. Tutkimukseni ja kiinnostuksen kohteeni liittyvät laajemmin siihen, millaisia käsityksiä mielenterveyteen ja mielenterveyden järkkymiseen liittyy ja miten pahoinvointia ilmaistaan eri aikoina ja eri yhteisöissä. Lisäksi minua kiinnostaa, miten psykologisten ja psykiatristen arviointimenetelmien käytössä tulisi ottaa huomioon asiakkaiden kielellinen ja sosiokulttuurinen tausta.

Olen lisäksi tutkinut varhaista vanhemmuutta ja lasten kehitystä Gazan kaistaleella Palestiinassa asuvissa perheissä. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietämystä sotaolosuhteiden ja vanhempien traumakokemusten yhteydestä vanhemmuuteen ja lasten kehitykseen.

Suunnittelin ja opetin Tampereen yliopistossa kulttuuripsykologiaa psykologian oppiaineessa lukuvuosina 2015-2018. Olen kouluttanut sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia vuodesta 2013 mm. kulttuuriseen moninaisuuteen, psykologisiin arviointeihin ja väkivaltaiseen radikalisoitumiseen liittyen.

Tutkimus- ja oeptustyön lisäksi olen toiminut psykologina koulussa, psykiatrian poliklinikalla ja yksin maahantulleiden alaikäisten parissa. Tällä hetkellä toimin pakolaisten mielenterveystyön asiantuntijana erikoissairaanhoidossa. Olen Suomen Psykologiliiton monikulttuuripsykologian ammatillisen työryhmän jäsen ja Suomen edustaja Euroopan Psykologiliiton kulttuurisen ja etnisen moninaisuuden työryhmässä (EFPA Board on Cultural and Ethnic Diversity).

Psykologian ohella toinen kiinnostuksen kohteeni ja intohimoni ovat romaaniset kielet. Olen opiskellut espanjalaista, ranskalaista ja portugalilaista filologiaa Helsingin yliopistossa ja asunut Espanjassa ja Ranskassa. Psykologian, kulttuuritieteiden ja kielten  yhdistelmä tarjoaakin monipuolisen ja kokonaisvaltaisen näköalan ihmisyyteen.