AIKAISEMMAT KOULUTUKSET

 

Koulutuksista sanottua

The teacher is very good in her subject and also pedagogically really good. I really liked the structure of the course.

Loistava ja inspiroiva luennoitsija! Tuntien sisältö oli koottu perusteellisesti ja opiskelijoille oli tarjolla paljon aineistoa itseoppimisen tueksi!

The teaching quality was excellent. Saija was engaging and I learned so much each class. I thought she did a great job involving students.

(Introduction to Cultural Psychology -kurssi, Tampereen yliopisto, kevät 2016).

Aivan mahtava luento! Hurjan kiinnostavia näkökulmia! Selkeä ulosanti. Paljon mielenkiintoista asiaa.

Erinomainen, perusteltu esitys, josta saa paljon tukea käytännön asiakastyöhön.

Erittäin hyvä ja selkeä esitys, joka herätti paljon ajatuksia ja jälkeenpäin myös keskustelua omassa työyhteisössäni.

(Ensi- ja turvakotien liiton seminaari, 11.11.2014)

Huikean kiinnostava luento!

Luento oli virkistävä näkökulma ja täysin tervetullutta mielenterveyden psykologiaan, sillä kriittistä ja pohtivaa ajattelua ei koskaan voi olla liikaa!

(Tampereen yliopiston luento, 24.9.2014)

Maahanmuuttajataustaisten lasten arviointi. Neuropsykologian perusteet -täydennyskoulutus psykologeille, Hogrefe. Helsinki, 17.1.2019

Maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaaminen psykologin työssä ja Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten arviointi. Uudenmaan psykologiyhdistyksen koulutuspäivä. Helsinki, 14.12.2018.

Väkivaltamyönteinen radikalisoituminen ja lapsen ja nuoren mieli. EFCAP ry (Suomen lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian, -psykologian ja vastaavien alojen yhdistys) seminaari, Tampere, 30.11.2018.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistaminen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston koulutuspäivä, Vantaa, 29.10.2018.

Monikulttuurinen ja -kielellinen psykologin arviointi. Turun psykologiyhdistyksen koulutuspäivä, Turku, 19.10.2018

Introduction to Cultural Psychology -kurssi. Tampereen yliopisto, syksy 2018.

Maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaaminen psykologin työssä. HUS Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikkö, Helsinki, 12.4.2018.

Kulttuuripsykologian näkökulmia mielenterveyteen. Psykologian opettajien talvipäivät, Tampere, 10.2.2018.

Introduction to Cultural Psychology -kurssi. Tampereen yliopisto, syksy 2017.

Mielenterveys ja kulttuuri. Lukion psykologian aineenopettajien koulutus. Tampere, 25.4.2017.

Vanhemmuus ja lasten varhaiskehitys: erityishuomioita maahanmuuttajataustaisiin perheisiin liittyen. Espoon kaupungin suomenkielisen varhaiskasvatuksen työpäivä. Espoo, 26.5.2016.

Pakolaisuus ja sen tuomat haasteet vanhemmuudelle ja varhaiselle vuorovaikutukselle. Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton “Imetys ilman stressiä -seminaari: Imetyksen monet näkökulmat”. Oulu, 28.4.2016.

Terveyden ja mielenterveyden psykologia I -kurssi. Tampereen avoin yliopisto, huhtikuu 2016.

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden psykologinen arviointi. Satakuntalaisten psykologien koulutuksellinen neuvottelupäivä, Harjavalta, 18.4.2016.

Introduction to Cultural Psychology -kurssi. Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Psykologia. 27.1.-30.3.2016.

Kulttuuripsykologinen näkökulma perheiden kanssa työskentelyyn. Maahanmuuttajataustainen vammainen lapsi ja hänen perheensä palvelujärjestelmissä -seminaari, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Helsinki, 18.11.2015.

Kulttuurinen näkökulma vanhempien kanssa työskentelyyn. Mikkelin seurakuntakeskuksen, Kirkkohallituksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Ensi- ja turvakotienliiton “Lapsiperheet turvapaikanhakijoina” -koulutus, Mikkeli, 10.11.2015.

Vanhempien maahanmuuttokokemusten ja kulttuuritaustan huomioiminen asiakastyössä.
Ensi- ja turvakotien liiton koulutuspäivä. Sipoo, 11.5.2015.

Nuoruus ja murrosikä. Perheiden tukeminen -seminaari, Suomen muslimiperheet ry. Helsinki, 4.4.2015.

Monikulttuurisuus mielenterveystyössä. PSV-Stadin (Psykologien Sosiaalinen Vastuu) järjestämä koulutus psykologeille ja psykologian opiskelijoille. Helsinki, 26.3.2015.

Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa tai vaarallisissa olosuhteissa: sota, maahanmuutto ja vanhemman trauma. Kulttuuripsykologinen näkökulma. Ensi- ja turvakotien liiton ja Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin seminaari Yo Familia Bebe! Pakolaistaustaisten lapsiperheiden hyvinvointi ja tarpeet käytännön työn ja tutkimuksen valossa. Helsinki, 11.11.2014.

Mielenterveys: kulttuuripsykologinen näkökulma. Tampereen yliopisto, Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö / Psykologia. Tampere, 25.4.2013 & 24.9.2014.

Parenting practices and taking care of children: Cultural differences? Duo-projekti. Helsinki, 29.4.2014. & 10.2.2014

Vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen arviointi maahanmuuttajaperheissä. Ensi- ja turvakotien liiton ja Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin seminaari Yo Mamana!. Helsinki, 22.10.2013.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s