AIKAISEMMAT KOULUTUKSET

 

Koulutuksista sanottua

Selkeäsanainen, asiantunteva kouluttaja. 

Koulutus oli erittäin antoisa ja sain siitä valtavasti apua, tietoa ja konkreettisia käytännön vinkkejä työhöni. Luennoitsija oli todellinen ammattilainen!

(Sote-henkilöstön koulutus, 2020)

The teacher is very good in her subject and also pedagogically really good.

Loistava ja inspiroiva luennoitsija! Tuntien sisältö oli koottu perusteellisesti ja opiskelijoille oli tarjolla paljon aineistoa itseoppimisen tueksi!

(Introduction to Cultural Psychology -kurssi, Tampereen yliopisto, 2016)

Aivan mahtava luento! Hurjan kiinnostavia näkökulmia! Selkeä ulosanti. Paljon mielenkiintoista asiaa.

Erinomainen, perusteltu esitys, josta saa paljon tukea käytännön asiakastyöhön.

Erittäin hyvä ja selkeä esitys, joka herätti paljon ajatuksia ja jälkeenpäin myös keskustelua omassa työyhteisössäni.

(Ensi- ja turvakotien liiton seminaari, 2014)

Monikulttuurisuuskysymykset psykologisissa tutkimuksissa: Psykologiliiton ja testilautakunnan suosituksia ja yleisiä periaatteita. Hogrefe. 21.5.2021

Suomeen muuttaneiden lasten ja perheiden kohtaaminen perhetyössä. Vanhempana Suomessa -julkistustilaisuus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Barnahus-hanke. 5.3.2021

Maahanmuuttotaustaisten perheiden kohtaaminen: Miten ymmärtää kulttuurisia eroja ja edistää toimivaa yhteistyötä? Endokrinologian hoitajien koulutus, Helsinki, 29.11.2019.

Mielenterveyteen liittyvät käsitykset kulttuurisesta näkökulmasta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutus. Helsinki, 13.5.2019.

Yksin tulleiden lasten hyvinvoinnin tukeminen. THL:n MONET-seminaari. Helsinki, 6.5.2019.

Maahanmuuttajataustaisten lasten arviointi. Neuropsykologian perusteet -täydennyskoulutus psykologeille, Hogrefe. Helsinki, 17.1.2019

Maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaaminen psykologin työssä ja Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten arviointi. Uudenmaan psykologiyhdistyksen koulutuspäivä. Helsinki, 14.12.2018.

Väkivaltamyönteinen radikalisoituminen ja lapsen ja nuoren mieli. EFCAP ry (Suomen lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian, -psykologian ja vastaavien alojen yhdistys) seminaari, Tampere, 30.11.2018.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistaminen. Etelä-Suomen aluehallintoviraston koulutuspäivä, Vantaa, 29.10.2018.

Monikulttuurinen ja -kielellinen psykologin arviointi. Turun psykologiyhdistyksen koulutuspäivä, Turku, 19.10.2018

Introduction to Cultural Psychology -kurssi. Tampereen yliopisto, syksy 2018.

Somalialaistaustaisten aikuisten näkemyksiä ja kokemuksia mielenterveydestä. Psykiatrian ammattilaisten opintopiiri. Tampere, 25.5.2018.

Maahanmuuttajataustaisten perheiden kohtaaminen psykologin työssä. HUS Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikkö, Helsinki, 12.4.2018.

Kulttuuripsykologian näkökulmia mielenterveyteen. Psykologian opettajien talvipäivät, Tampere, 10.2.2018.

Introduction to Cultural Psychology -kurssi. Tampereen yliopisto, syksy 2017.

Mielenterveys ja kulttuuri. Lukion psykologian aineenopettajien koulutus. Tampere, 25.4.2017.

Vanhemmuus ja lasten varhaiskehitys: erityishuomioita maahanmuuttajataustaisiin perheisiin liittyen. Espoon kaupungin suomenkielisen varhaiskasvatuksen työpäivä. Espoo, 26.5.2016.

Pakolaisuus ja sen tuomat haasteet vanhemmuudelle ja varhaiselle vuorovaikutukselle. Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton “Imetys ilman stressiä -seminaari: Imetyksen monet näkökulmat”. Oulu, 28.4.2016.

Terveyden ja mielenterveyden psykologia I -kurssi. Tampereen avoin yliopisto, huhtikuu 2016.

Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden psykologinen arviointi. Satakuntalaisten psykologien koulutuksellinen neuvottelupäivä, Harjavalta, 18.4.2016.

Introduction to Cultural Psychology -kurssi. Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/Psykologia. 27.1.-30.3.2016.

Kulttuuripsykologinen näkökulma perheiden kanssa työskentelyyn. Maahanmuuttajataustainen vammainen lapsi ja hänen perheensä palvelujärjestelmissä -seminaari, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Helsinki, 18.11.2015.

Kulttuurinen näkökulma vanhempien kanssa työskentelyyn. Mikkelin seurakuntakeskuksen, Kirkkohallituksen, Raha-automaattiyhdistyksen ja Ensi- ja turvakotienliiton “Lapsiperheet turvapaikanhakijoina” -koulutus, Mikkeli, 10.11.2015.

Vanhempien maahanmuuttokokemusten ja kulttuuritaustan huomioiminen asiakastyössä.
Ensi- ja turvakotien liiton koulutuspäivä. Sipoo, 11.5.2015.

Nuoruus ja murrosikä. Perheiden tukeminen -seminaari, Suomen muslimiperheet ry. Helsinki, 4.4.2015.

Monikulttuurisuus mielenterveystyössä. PSV-Stadin (Psykologien Sosiaalinen Vastuu) järjestämä koulutus psykologeille ja psykologian opiskelijoille. Helsinki, 26.3.2015.

Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa tai vaarallisissa olosuhteissa: sota, maahanmuutto ja vanhemman trauma. Kulttuuripsykologinen näkökulma. Ensi- ja turvakotien liiton ja Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin seminaari Yo Familia Bebe! Pakolaistaustaisten lapsiperheiden hyvinvointi ja tarpeet käytännön työn ja tutkimuksen valossa. Helsinki, 11.11.2014.

Mielenterveys: kulttuuripsykologinen näkökulma. Tampereen yliopisto, Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö / Psykologia. Tampere, 25.4.2013 & 24.9.2014.

Parenting practices and taking care of children: Cultural differences? Duo-projekti. Helsinki, 29.4.2014. & 10.2.2014

Vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen arviointi maahanmuuttajaperheissä. Ensi- ja turvakotien liiton ja Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin seminaari Yo Mamana!. Helsinki, 22.10.2013.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s