Kertomuksia ihmisyydestä

Nigerialainen kirjailija Chimamanda Ngozi Adichie piti heinäkuussa 2009 TED Talks -sarjassa puheen siitä, miksi on vaarallista jos kuulemme vain yhden – väistämättä kapean – tarinan jostakin väestöryhmästä, maasta tai kulttuurista. Yhteen tarinaan ei koskaan mahdu koko totuus, mutta sitäkin vaarallisempaa on, jos tarinoiden kertominen on rajattu vain tietyille ihmisille. Se kenellä on oikeus kertoa tarinoita ja kenen tarinoita kuunnellaan, liittyy tietenkin valta-asetelmiin. Amerikkalainen ja eurooppalainen kulttuurinen ja taloudellinen valta heijastuvat kirjallisuuden ja viihdeteollisuuden lisäksi myös tieteeseen, ja sitä kautta ne muokkaavat ja hallitsevat käsityksiämme ihmisyydestä. Joidenkin arvioiden mukaan noin 90 % psykologisista tutkimuksista on tehty länsimaisten osallistujien parissa (Arnett, 2008). Ongelma tässä ei ole se, että näitä tutkimuksia ei kannattaisi tehdä, vaan se, että tulosten uskotaan kertovan yleisesti ja kritiikittä ihmisistä.

Miten kävisi, jos asetelman kääntäisi päälaelleen ja kuulisimmekin tarinoita Afrikasta, Aasiasta ja Etelä-Amerikasta, paikallisten itsensä kertomina? Jos valtaosa psykologisista tutkimuksista tulisikin näiltä alueilta, niin unohtaisimmeko myös silloin mainita niiden alkuperän? Kelpaisivatko nämä tutkimukset malliksi ihmisyydestä ja yleistettäisiinkö niiden tulokset koskemaan meitä kaikkia?

Chimamanda Ngozi Adichie kertoi, että hänen lapsena kirjoittamissaan tarinoissa oli valkoihoisia lapsia syömässä omenoita, vaikka Nigeriassa ei ollut kumpiakaan. Vasta myöhemmin hän ymmärsi, että tarinoiden päähenkilöt voisivat olla sellaisia kuin hän itse.

Lähteet:

Arnett, J. (2008). The Neglected 95%. Why American Psychology Needs to Become Less American. American Psychologist, 63, 7, 602–614.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s